Proizvodi

Actavis je za zdravstveni sistem i pacijente u Srbiji obezbedio široku lepezu lekova i dijetetskih preparata visokog kvaliteta. Stalno proširujemo paletu proizvoda u funkciji zdravlja novim savremenim terapijama. U kombinaciji sa dobro poznatim terapijama višestruko dokazane efikasnosti u praksi, Actavis obezbeđuje snažnu podršku u podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite. 


Naziv Aktivna supstanca Kategorija
Gliklazid Teva gliklazid tableta sa modifikovanim oslobađanjem 60 mg 3x10, blister Endokrinologija / dijabetologija
Sanaderm sulfadiazin krema (1%) 10mg/g 1 x 50 g Gastroenterologija
Vivace Ramipril tableta 10mg 28 tableta Kardiologija
Aciklovir aciklovir krema 50mg/g 1x5 g Dermatologija
Aciklovir aciklovir tableta 200mg 25 tableta Infektivne bolesti
Alpha D3 alfakalcidol kapsula, meka 0,25mcg 1 x 50 , bočica Reumatologija / fizijatrija
Alpha D3 alfakalcidol kapsula, meka 0,5mcg 1 x 30, bočica Reumatologija / fizijatrija
Alpha D3 alfakalcidol kapsula, meka 1mcg 1 x 30, bočica Reumatologija / fizijatrija
Abelcet® amfotericin B koncentrat za rastvor za infuziju 5mg/mL 1 x 20 mL Bolnički program
Abelcet® amfotericin B koncentrat za rastvor za infuziju 5mg/mL 10 x 20 mL Bolnički program
Amiodaron amiodaron tableta 200mg 60 tableta Kardiologija
Bipodis aripiprazol tableta 10 mg 30 tableta (3 x 10) Psihijatrija
Bipodis aripiprazol tableta 15 mg 30 tableta (3 x 10) Psihijatrija
Bipodis aripiprazol tableta 5 mg 30 tableta (3 x 10) Psihijatrija
Atenolol atenolol tableta 100mg 14 tableta Kardiologija
Atacor atorvastatin film tableta 10mg 30 tableta Kardiologija
Atacor atorvastatin film tableta 20mg 30 tableta Kardiologija
Atacor atorvastatin film tableta 40mg 30 tableta Kardiologija
Sumamed® azitromicin prašak za rastvor za infiziju 500 mg 5x500 mg, bočica Bolnički program
Aubedix bendamustin prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 100mg 1 bočica Bolnički program
Aubedix bendamustin prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 25mg 1 bočica Bolnički program
Vestibo betahistin tableta 16 mg 60 tableta (6 x 10) Neurologija
Vestibo betahistin tableta 24 mg 20 tableta (2 x 10) Neurologija
Vestibo betahistin tableta 8 mg 100 tableta (10 x 10) Neurologija
Bortezomib Pliva bortezomib prašak rastvor za injekciju 3.5 mg 1x3.5 mg, bočica Bolnički program
Bortezomib Pliva bortezomib prašak za rastvor za injekciju 1 mg 1x1 mg, bočica Bolnički program
Borteade bortezomib prašak za rastvor za injekciju 3.5mg 1 bočica Bolnički program
Cardisteps bosentan film tableta 125mg 60 tableta ( 6 x 10) Kardiologija
Cardisteps bosentan film tableta 62,5mg 60 tableta ( 6 x 10) Kardiologija
Bromokriptin bromokriptin tableta 2.5mg 30 tableta Endokrinologija / dijabetologija
Ciprocinal ciprofloksacin film tableta 250 mg blister, 1 x 10 kom. Infektivne bolesti
Ciprocinal ciprofloksacin rastvor za infuziju 100 mg/50 ml bočica, 5 x 50 ml Infektivne bolesti
Sinplatin cisplatin koncentrat za rastvor za infuziju 10 mg/10 ml 1 x 10 ml Bolnički program
Sinplatin cisplatin koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg/50 ml 1 x 50 ml Bolnički program
Citalex citalopram film tableta 10mg 20 tableta Psihijatrija
Citalex citalopram film tableta 10mg 50 tableta Psihijatrija
Citalex citalopram film tableta 20mg 20 tableta Psihijatrija
Citalex citalopram film tableta 20mg 50 tableta Psihijatrija
Elaroten desloratadin film tableta 5mg 10 tableta (1 x 10) Otorinolaringologija
Dilacor digoksin tableta 0.25mg 20 tableta Kardiologija
Docetaxel docetaksel koncentrat za rastvor za infuziju 20 mg/ml 1 x 1 ml Bolnički program
Sindroxocin doksorubicin prašak za rastvor za injekciju/infuziju 50 mg 1 x 50 mg Bolnički program
Sindroxocin doksorubicin prašak za rastvor za injekciju/infuziju 10 mg 1 x 10 mg Bolnički program
Doxorubicin-Teva doksorubicin prašak rastvor za injekciju 10 mg 1x 10 mg, bočica Bolnički program
Doxorubicin-Teva doksorubicin prašak rastvor za injekciju 50 mg 1x 50 mg, bočica Bolnički program
Donecept donepezil film tableta 10mg 28 tableta (4 x 7) Neurologija
Donecept donepezil film tableta 5mg 28 tableta (4 x 7) Neurologija
Dutasteride Teva dutasterid kapsula, meka 0.5 mg 3 x 10, blister Bolnički program
Enalapril Zdravlje Actavis enalapril tableta 10mg 30 tableta Kardiologija
Enalapril Zdravlje Actavis enalapril tableta 20mg 30 tableta Kardiologija
Enalapril HCT enalapril/hidrohlortiazid tableta 20mg/12.5mg 30 tableta Kardiologija
Enalapril HCT enalapril/hidrohlortiazid tableta 20mg/6mg 30 tableta Kardiologija
Episindan epirubicin liofilizat za koncentraciju za infuziju 10 mg 1 x 10 mg Bolnički program
Episindan epirubicin liofilizat za koncentraciju za infuziju 50 mg 1 x 50 mg Bolnički program
Eporatio® epoetin teta rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu+bzbednosno sredstvo 2000 i.j./0.5mL 6 napunjenih injekcionih špriceva+bezbedonosno sredstvo Bolnički program
Kentring erlotinib film tableta 100mg 30 tableta (3 x 10) Bolnički program
Kentring erlotinib film tableta 150mg 30 tableta (3 x 10) Bolnički program
Kentring erlotinib film tableta 25mg 30 tableta (3 x 10) Bolnički program
Sintopozid etopozid koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/5 ml 1 x 5 ml Bolnički program
Etoposide-Teva etopozid koncentrat za rastvor za infuziju 100mg/5mL 1x5 mL, bočica Bolnički program
Ezact ezetimib tableta 10 mg 30x10 mg Kardiologija
Adrianol T fenilefrin, trimazolin sprej za nos, koncentracija 0.5mg+0.5mg/ml 1x10ml Otorinolaringologija
Adrianol fenilefrin, trimazolin sprej za nos, koncentracija 1mg+1.5mg/ml 1x10ml Otorinolaringologija
Victanyl fentanil flaster 100 mcg/h 5 x 1 kom Suportivna onkologija
Victanyl fentanil flaster 12 mcg/h 5 x 1 kom Suportivna onkologija
Victanyl fentanil flaster 25 mcg/h 5 x 1 kom Suportivna onkologija
Victanyl fentanil flaster 50 mcg/h 5 x 1 kom Suportivna onkologija
Victanyl fentanil flaster 75 mcg/h 5 x 1 kom Suportivna onkologija
Tevagrastim filgrastim rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu 48 M IU/0.8 mL 1x0.8 mL, napunjen injekcioni špric Bolnički program
Finasteride-Teva finasterid film tableta 5 mg 2x14, blister Bolnički program
Finasteride-Teva finasterid film tableta 5 mg 4x7, blister Bolnički program
Fludarabine Pliva fludarabin koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju 25mg/mL 1x2 mL, bočica Bolnički program
Sindarabin fludarabin prašak za rastvor za injekciju/infuziju 50 mg 1 x 50 mg Bolnički program
Fluorouracil-Teva fluorouracil rastvor za injekciju 50 mg/mL 1x10 mL, bočica Bolnički program
Fluorouracil-Teva fluorouracil rastvor za injekciju 50 mg/mL 1x5 mL, bočica Bolnički program
Flutasin flutamid tableta 250 mg 90 tableta ( 1 x 90) Bolnički program
DuoResp Spiromax formoterol, budesonid prašak za inhalaciju 4.5mcg/dose + 160mcg/dose inhaler, 1x120 doza Bolesti respiratornog sistema
DuoResp Spiromax formoterol, budesonid prašak za inhalaciju 9mcg/dose + 320mcg/dose inhaler, 1x60 doza Bolesti respiratornog sistema
Gitrabin gemcitabin prašak za rastvor za infiziju 1000 mg 1 x 1000 mg Bolnički program
Gemcitabin-Teva gemcitabin prašak za rastvor za infiziju 1000 mg 1x1000 mg, bočica Bolnički program
Gitrabin gemcitabin prašak za rastvor za infiziju 200 mg 1 x 200 mg Bolnički program
Gemcitabin-Teva gemcitabin prašak za rastvor za infiziju 200 mg 1x200 mg, bočica Bolnički program
Gemcitabin-Teva gemcitabin prašak za rastvor za infiziju 2000 mg 1x2000 mg, bočica Bolnički program
Copaxone® glatiramer acetat rastvor za injekciju napunjenom injekcionom špricu 40mg/mL 12x1 mL Neurologija
Copaxone® glatiramer acetat rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu 20 mg/mL 28x1 mL Neurologija
Limeral glimepirid tableta 1mg 30 tableta Endokrinologija / dijabetologija
Limeral glimepirid tableta 2mg 30 tableta Endokrinologija / dijabetologija
Limeral glimepirid tableta 3mg 30 tableta Endokrinologija / dijabetologija
Limeral glimepirid tableta 4mg 30 tableta Endokrinologija / dijabetologija
Limeral glimepirid tableta 6mg 30 tableta Endokrinologija / dijabetologija
Rasetron granisetron film tableta 1 mg 10 tableta ( 2 x 5 ) Suportivna onkologija
Rasetron granisetron film tableta 2 mg 5 tableta ( 1 x 5 ) Suportivna onkologija
Haloperidol haloperidol tableta 10mg 30 tableta Psihijatrija
Haloperidol haloperidol tableta 2mg 25 tableta Psihijatrija
Synopen® hloropiramin rastvor za injekciju 20mg/2mL 10x2 mL, ampula Bolnički program
PLIVATINIB® imatinib film tableta 100 mg 12x10, blister Bolnički program
PLIVATINIB® imatinib film tableta 100 mg 6x10, blister Bolnički program
Anzovip imatinib film tableta 100mg 120 tableta Bolnički program
PLIVATINIB® imatinib film tableta 400 mg 3x10, blister Bolnički program
Anzovip imatinib film tableta 400mg 30 tableta Bolnički program
Anzovip imatinib kapsula, hard 100mg 120 kapsula Bolnički program
Anzovip imatinib kapsula, tvrda 100 mg blister, 12 x 10 kom. Bolnički program
Irinotesin irinotekan koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/5 ml 1 x 5 ml Bolnički program
Irinotesin irinotekan koncentrat za rastvor za infuziju 40 mg/2 ml 1 x 2 ml Bolnički program
Isosorb retard izosorbiddinitrat kapsula, tvrda, sa produženim oslobađanjem 20mg 60 kapsula Kardiologija
Kapecitabin PLIVA kapecitabin film tableta 150 mg 6x10, blister Bolnički program
Kapecitabin Teva kapecitabin film tableta 150mg 6x10, blister Bolnički program
Kapecitabin PLIVA kapecitabin film tableta 500 mg 12x10, blister Bolnički program
Kapecitabin Teva kapecitabin film tableta 500mg 12x10, blister Bolnički program
Sumamed® kapsule azitromicin kapsule, tvrde 250 mg 1x6, blister Infektivne bolesti
Carboplasin karboplatin koncentrat za rastvor za infuziju 10 mg/ml 1 x 15 ml Bolnički program
Carboplatin-Teva karboplatin koncentrat za rastvor za infuziju 450mg/45mL 1x45 mL, bočica Bolnički program
Carboplatin-Teva karboplatin koncentrat za rastvor za infuziju 150mg/15mL 1x15 mL, bočica Bolnički program
Karvileks karvedilol tableta 12.5mg 30 tableta Kardiologija
Antiagrex klopidogrel film tableta 75mg 28 tableta (4 x 7) Kardiologija
Kansen klotrimazol krema 10mg/g 1x20g Infektivne bolesti
Kansen klotrimazol vaginalna krema 20mg/g 1x20g Infektivne bolesti
Colobreathe kolistimetat - natrijum prašak za inhalaciju, kapsule tvrde 1.662.500 IU 56 kapsula (7 x 8) Bolesti respiratornog sistema
Sinoxal oksaliplatin koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/20 ml 1 x 20 ml Bolnički program
Cisplatin-Teva koncentrat za rastvor za infuziju 10mg/20mL 1x20 mL, bočica Bolnički program
Sinoxal oksaliplatin koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg/10 ml 1 x 10 ml Bolnički program
Vinorelsin koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg/5 ml 1 x 5 ml Bolnički program
Cisplatin-Teva koncentrat za rastvor za infuziju 50mg/100mL 1x100 mL, bočica Bolnički program
Actawell kvetiapin film tableta 100mg 60 tableta Psihijatrija
Actawell kvetiapin film tableta 200mg 60 tableta Psihijatrija
Actawell kvetiapin film tableta 25mg 60 tableta Psihijatrija
Lezra letrozol film tableta 2,5 mg blister, 3 x 10 kom. Bolnički program
Lesemos levetiracetam film tableta 1000 mg blister, 6 x 10 kom. Neurologija
Lesemos levetiracetam film tableta 250 mg blister, 6 x 10 kom. Neurologija
Lesemos levetiracetam film tableta 500 mg blister, 6 x 10 kom. Neurologija
Lesemos levetiracetam film tableta 750 mg blister, 6 x 10 kom. Neurologija
Carboma levodopa, karbidopa, entakapon film tableta 100mg/25mg/200mg 100 tableta Neurologija
Carboma levodopa, karbidopa, entakapon film tableta 150mg/37.5mg/200mg 100 tableta Neurologija
Carboma levodopa, karbidopa, entakapon film tableta 200mg/ 50mg/ 200mg 100 tableta Neurologija
Carboma levodopa, karbidopa, entakapon film tableta 50mg/12.5mg/ 200mg 100 tableta Neurologija
Carboma levodopa, karbidopa, entakapon film tableta 75mg/18.75mg/200mg 100 tableta Neurologija
Levoxa levofloksacin film tableta 250 mg 10 tableta (2 x 5) Infektivne bolesti
Levoxa levofloksacin film tableta 500mg 10 tableta (2 x 5) Infektivne bolesti
Levoxa levofloksacin koncentrat za infuziju 5 mg/ml 5 x 100 ml Bolnički program
Anozilad linezolid koncentrat za infuziju 2mg/ml 1 kesica Bolnički program
Lonquex lipegfilgrastim rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špric+bezbednosno sredstvo 6 mg/0.6 mL 1x0.6 mL Bolnički program
Loperamid loperamid tableta 2mg 20 tableta Gastroenterologija
Actalor loratadin tableta 10 mg 10 tableta Otorinolaringologija
Rasoltan losartan film tableta 50mg (28tableta.) 28 tableta Kardiologija
Maxilax® makrogol, natrijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, kalijum-hlorid prašak za oralnu suspenziju 13.125g+0.3507g+0.1785g+0.0466g 20 x 13.8g, kesica Gastroenterologija
Maprotilin maprotilin film tableta 25mg 30 tableta Psihijatrija
Maprotilin maprotilin film tableta 50mg 30 tableta Psihijatrija
Nemdatine memantin film tableta 10mg 28 tableta (2 x 14) Neurologija
Nemdatine memantin film tableta 20 mg 28 tableta (2 x 14) Neurologija
Metfodiab metformin film tableta 1000mg 30 film tableta Endokrinologija / dijabetologija
Metfodiab metformin film tableta 500mg 30 film tableta Endokrinologija / dijabetologija
Remianza metotreksat rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špric 10mg/0,4ml 1 x 0.4 ml Reumatologija / fizijatrija
Remianza metotreksat rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špric 12,5mg/0,3125ml 1 x 0.3125 ml Reumatologija / fizijatrija
Remianza metotreksat rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špric 20mg/0,5ml 1 x 0.5 ml Reumatologija / fizijatrija
Remianza metotreksat rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špric 25mg/0,625ml 1 x 0.625 ml Reumatologija / fizijatrija
Remianza metotreksat rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špric 7,5mg/0,3ml 1 x 0.3 ml Reumatologija / fizijatrija
Remirta mirtazapin film tableta 30mg 30 film tableta Psihijatrija
Exnise mometazon sprej za nos, rastvor 50 mcg/doza, 1 x 120 doza Bolesti respiratornog sistema
MELARTH® montelukast, film tableta 10 mg 2x14, blister Bolesti respiratornog sistema
MELARTH® montelukast, film tableta 10 mg 4x7, blister Bolesti respiratornog sistema
Nevotens nebivolol tableta 5mg 30 tableta Kardiologija
Nifelat nifedipin tableta sa produženim oslobađanjem 20mg 30 tableta Kardiologija
Actasulid nimesulid tableta 100mg 20 tableta Kardiologija
Oxaliplatin-PLIVA oksaliplatin koncentrat za rastvor za infuziju 5 mg/mL 1x10 mL, bočica Bolnički program
Oxaliplatin-PLIVA oksaliplatin koncentrat za rastvor za infuziju 5 mg/mL 1x20 mL, bočica Bolnički program
Codexy oksikodon kapsule, tvrde 10mg 30 tableta (3 x 10) Suportivna onkologija
Codexy oksikodon kapsule, tvrde 20mg 30 tableta (3 x 10) Suportivna onkologija
Codexy oksikodon kapsule, tvrde 5mg 30 tableta (3 x 10) Suportivna onkologija
Codexy PR oksikodon tableta sa produženim oslobađanjem 10mg 30 tableta (3 x 10) Suportivna onkologija
Codexy PR oksikodon tableta sa produženim oslobađanjem 20mg 30 tableta (3 x 10) Suportivna onkologija
Codexy PR oksikodon tableta sa produženim oslobađanjem 40mg 30 tableta (3 x 10) Suportivna onkologija
Codexy PR oksikodon tableta sa produženim oslobađanjem 5mg 30 tableta (3 x 10) Suportivna onkologija
Codexy PR oksikodon tableta sa produženim oslobađanjem 80mg 30 tableta (3 x 10) Suportivna onkologija
Onzapin olanzapin film tableta 10mg 28 tableta Psihijatrija
Onzapin olanzapin film tableta 5mg 28 tableta Psihijatrija
Onzapin olanzapin oralna disperzibilna tableta 15mg 28 tableta Psihijatrija
Onzapin olanzapin oralna disperzibilna tableta 20mg 28 tableta Psihijatrija
Omeprol omeprazol gastrorezistentna kapsula, tvrda 20mg 15 kapsula Gastroenterologija
Omeprol omeprazol prašak za rastvor za infuziju 40 mg 1 x 40 mg Bolnički program
Sindaxel paklitaksel koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/16.67 ml 1 x 16,67 ml Bolnički program
Paclitaxel-Teva paklitaksel koncentrat za rastvor za infuziju 100mg/16.7mL 1x16.7 mL, bočica Bolnički program
Sindaxel paklitaksel koncentrat za rastvor za infuziju 150 mg/25 ml 1 x 25 ml Bolnički program
Sindaxel paklitaksel koncentrat za rastvor za infuziju 30 mg/5 ml 1 x 5 ml Bolesti respiratornog sistema
Paclitaxel-Teva paklitaksel koncentrat za rastvor za infuziju 30mg/5mL 1x5 mL, bočica Bolnički program
Panrazol pantoprazol gastrorezistentna tableta 20mg 14 tableta Gastroenterologija
Panrazol pantoprazol gastrorezistentna tableta 40mg 14 tableta Gastroenterologija
Panrazol Protect pantoprazol gastrorezistentne tablete 20 mg 7 tableta (1 x 7) Gastroenterologija
Paracetamol Actavis paracetamol rastvor za infuziju 10 mg/ml 10 x 100 ml Bolnički program
Actapax paroksetin film tableta 20 mg blister, 3 x 10 kom. Psihijatrija
Actapax paroksetin film tableta 30 mg blister, 3 x 10 kom. Psihijatrija
Metremax pemetreksed prašak za koncentraciju za rastvor za infuziju 1000mg 1 bočica Bolnički program
Metremax pemetreksed prašak za koncentraciju za rastvor za infuziju 100mg 1 bočica Bolnički program
Metremax pemetreksed prašak za koncentraciju za rastvor za infuziju 500mg 1 bočica Bolnički program
Oglition pioglitazon tableta 15 mg 30 tableta (3 x 10) Endokrinologija / dijabetologija
Oglition pioglitazon tableta 30 mg 30 tableta (3 x 10) Endokrinologija / dijabetologija
Epica pregabalin kapsula, tvrda 150mg 60 kapsula Neurologija
Epica pregabalin kapsula, tvrda 50mg 90 kapsula Neurologija
Epica pregabalin kapsula, tvrda 75mg 60 kapsula Neurologija
Vivace ramipril tableta 2.5mg 28 tableta Kardiologija
Vivace ramipril tableta 5mg 28 tableta Kardiologija
Vivace Plus L ramipril/ hidrohlortiazid tableta 2.5mg/12.5mg 28 tableta Kardiologija
Vivace Plus ramipril/ hidrohlortiazid tableta 5mg/25mg 28 tableta Kardiologija
Ranisan ranitidin film tableta 150mg 20 tableta Gastroenterologija
Azilect® rasagilin tableta 1 mg 4x7, blister Neurologija
Epri® rosuvastatin film tableta 10 mg 3x10, blister Kardiologija
Epri® rosuvastatin film tableta 20 mg 3x10, blister Kardiologija
Ernafil sildenafil film tableta 100 mg 2 tableta (1 x 2 ) Urologija
Ernafil sildenafil film tableta 100 mg 1 x 1 tableta Urologija
Ernafil sildenafil film tableta 100 mg 4 tableta (1 x 4) Urologija
Ernafil sildenafil film tableta 100 mg 8 tableta (2 x 4) Urologija
Ernafil sildenafil film tableta 50 mg 2 tableta (1 x 2 ) Urologija
Ernafil sildenafil film tableta 50 mg 1 x 1 tableta Urologija
Ernafil sildenafil film tableta 50 mg 4 tableta (1 x 4) Urologija
Ernafil sildenafil film tableta 50 mg 8 tableta (2 x 4) Urologija
Ernafil sildenafil tableta za žvakanje 100 mg 4 tableta (1 x 4) Urologija
Sumamed® tablete 500 azitromicin film tableta 500 mg 1x3, blister Infektivne bolesti
Megatop tadafil film tableta 2,5mg 28 tableta (4 x 7) Urologija
Telmikor telmisartan tableta 40mg 30 tableta Kardiologija
Telmikor telmisartan tableta 80mg 30 tableta Kardiologija
TELMIKOR PLUS telmisartan, hidrohlortiazid tableta 40 mg + 12,5 mg 30 tableta (3 x 10) Kardiologija
TELMIKOR PLUS telmisartan, hidrohlortiazid tableta 80 mg + 12,5 mg 30 tableta (3 x 10) Kardiologija
TELMIKOR PLUS telmisartan, hidrohlortiazid tableta 80 mg + 25 mg 30 tableta (3 x 10) Kardiologija
Gilestra tenofovir film tableta 245mg 30 tableta ( 1 x 30) Infektivne bolesti
Gilestra Duo tenofovir/emtricitabin film tableta 245mg/200mg 30 tableta ( 1 x 30) Infektivne bolesti
Durofilin teofilin kapsula, tvrda, sa produženim oslobađanjem 250mg 40 kapsula Bolesti respiratornog sistema
Durofilin teofilin kapsula, tvrda, sa produženim oslobađanjem, 125mg 40 kapsula Bolesti respiratornog sistema
Durofilin teofilin kapsula, tvrda, sa produženim oslobađanjem, 125mg 60 kapsula Bolesti respiratornog sistema
Durofilin teofilin kapsula, tvrda, sa produženim oslobađanjem, 250mg 60 kapsula Bolesti respiratornog sistema
Diuver® torasemid tableta 10 mg 2x10, blister Kardiologija
Diuver® torasemid tableta 5 mg 2x10, blister Kardiologija
Solvitenz valsartan film tableta 160mg 30 tableta (3 x 10) Kardiologija
Solvitenz valsartan film tableta 40mg 30 tableta (3 x 10) Kardiologija
Solvitenz valsartan film tableta 80mg 30 tableta (3 x 10) Kardiologija
Solvitenz Plus valsartan HTC film tableta 160+12,5mg 30 tableta (3 x 10) Kardiologija
Solvitenz Plus valsartan HTC film tableta 160+25mg 30 tableta (3 x 10) Kardiologija
Solvitenz Plus valsartan HTC film tableta 80+12,5mg 30 tableta (3 x 10) Kardiologija
Adimicin vankomicin prašak za rastvor za infiziju 1000 mg 1 x 1000 mg Bolnički program
Adimicin vankomicin prašak za rastvor za infiziju 500 mg 1 x 500 mg Bolnički program
Velahibin venlafaksin film tableta 37,5 mg blister, 2 x 14 kom. Psihijatrija
Actapax venlafaksin film tableta 37.5mg 28 tableta Psihijatrija
Velahibin venlafaksin film tableta 37.5mg 28 tableta Psihijatrija
Velahibin venlafaksin film tableta 75 mg blister, 2 x 14 kom. Psihijatrija
Velahibin venlafaksin film tableta 75mg 28 tableta Psihijatrija
Velafax® venlafaksin tableta 37.5 mg 2x14, blister Psihijatrija
Velafax® venlafaksin tableta 75 mg 2x14, blister Psihijatrija
Sindovin vinkristin prašak rastvor za injekciju/infusion 1 mg 1 x 1 mg Bolnički program
Vinorelsin vinorelbin koncentrat za rastvor za infuziju 10 mg/ml 1 x 1 ml Bolnički program
VANZIMEC vorikonazol film tableta 200mg 10 tableta (1 x 10) Bolnički program
VANZIMEC vorikonazol film tableta 200mg 30 tableta (3 x 10) Bolnički program
VANZIMEC vorikonazol film tableta 50mg 10 tableta (1 x 10) Bolnički program
VANZIMEC vorikonazol film tableta 50mg 30 tableta (3 x 10) Bolnički program
Vorikonazol Pliva vorikonazol prašak rastvor za injekciju 200 mg 1x200 mg, bočica Bolnički program
VANZIMEC vorikonazol prašak za rastvor za infiziju 200mg 1 bočica Bolnički program
Zitomera zoledronska kiselina koncentrat za rastvor za infuziju 4 mg/5 ml 1 x 5 ml Bolnički program
Megatop tadafil film tableta 5mg 28 tableta (4 x 7) Urologija
Megatop tadafil film tableta 10mg 4 tableta (1 x 4) Urologija
Megatop tadafil film tableta 20mg 2 tableta (1 x 2) Urologija
Megatop tadafil film tableta 20mg 4 tableta (1 x 4) Urologija
Megatop tadafil film tableta 20mg 8 tableta (2 x 4) Urologija
Megatop tadafil film tableta 20mg 12 tableta (3 x 4) Urologija
BONNEDRA ibandronska kiselina film tableta 150 mg 1x1, blister Urologija
Actalor tabl. 10x10mg Lekovi
Andol 100 tabl. 20x100mg Lekovi
Andol Protect 100 tabl 30x100mg Lekovi
Andol tabl. 20x300mg Lekovi
Andol C Eff 10x(500mg+250mg) Lekovi
Andol Protect 75 tabl 30x75mg Lekovi
Aviomarin tabl. 5x50mg Lekovi
Kansen Krem 1% 20g Lekovi
Kansen Vag. Krem 2% 20g Lekovi
Kansen Vag. tabl tabl. 7 x 20mg Lekovi
Panrazol Protect tabl. 7 x 20mg Lekovi
Synopen Mast 1% 20g Lekovi
Maxirino sprej za nos 0,5 mg / Ml Lekovi
Maxirino sprej za nos 1mg / Ml Lekovi
Fitosept Cherry and Honey Junior pastile x 24 Dijetetski preparati
Fitosept Cool Sugarfree lozenge x 24 Dijetetski preparati
Fitosept Herbal (20 - herbs honey) lozenge x 24 Dijetetski preparati
Fitosept Herbal Mint lozenge x 24 Dijetetski preparati
Fitosept Oralprotect lozenge x 24 Dijetetski preparati
Lactocare Baby sa Vit. D3 kapi 7,5 ml Dijetetski preparati
Lactocare Daily sa Zn kaps. x 20 Dijetetski preparati
Lactocare Plus sa Vit. B2 kaps. x 15 Dijetetski preparati
Lactocare Stop sa Mg Tbl. za žvakanje x 15 Dijetetski preparati
Prostanormal kaps. 30 Dijetetski preparati
Protektin kaps. 15 Dijetetski preparati
Protektin kaps. 30 Dijetetski preparati
Sudocrem 125 g Dijetetski preparati
Sudocrem 250 g Dijetetski preparati
Sudocrem 60 g Dijetetski preparati