Terapeutske oblasti

Prepoznati simptome bolesti, potražiti pomoć lekara i započeti sa lečenjem na vreme - od ključne je važnosti za uspešnost lečenja. Nakon postavljene dijagnoze i početka lečenja, bitno je da sepacijenti pridržavaju saveta lekara po pitanju primene terapije, životnih rutina i navika.

Kardiologija

Bolesti respiratornog sistema

Urologija

Suportivna onkologija

Neurologija

Reumatologija / fizijatrija

Otorinolaringologija

Gastroenterologija

Infektivne bolesti

Psihijatrija

Endokrinologija / Dijabetologija

Bolnički program

Dermatovenerologija