Nacrt Ugovora o pripajanju Actavis d.o.o. i Teva Serbia d.o.o.

U toku je postupak statusne promene pripajanja privrednog subjekta “ Teva Serbia“  „Actavis“-u d.o.o. Beograd. Objavljen je nacrt ugovora o pripajanju koji možete pročitati u dokumentu u prilogu.