Novi lek kompanije Actavis za lečenje simptoma cistične fibroze

Cistična fibroza je nasledna  bolest, koja spada u grupu retkih bolesti, budući da se javlja sa učestalošću jedan slučaj na 2500-4000 novorođenčadi. To je teško oboljenje koje skraćuje i  značajno narušava kvalitet života. Bolest  pogađa  više organa, ali najviše problema izaziva u plućima, crevima, jetri i pankreasu. Simptomi i težina bolesti znatno variraju, ali u skoro svim  slučajevima se karakteriše progresivnom hroničnom plućnom bolešću. 

Kompanija Actavis je u svoj portfolio uvrstila  lek za hroničnu infekciju pluća uzrokovanu bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod bolesnika sa cističnom fibrozom  uzrasta od šest godina i starijih. Lečenje plućne bolesti sa ciljem da se smanji uticaj infekcije, zapaljenja i oštećenje pluća su od ključnog značaja za ove pacijente.